03. Нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування у населених пунктах, де немає нотаріусів

03-01

Посвідчення заповіту (крім секретного)

  Закон України «Про нотаріат»      

03-02

Скасування заповіту (крім секретного)

03-03

Видача дубліката, посвідченого органом місцевого самоврядування, документа

03-04

Засвідчення вірності копії (фотокопії) документа і виписки з нього

03-05

Засвідчення справжності підпису на документі

 

03-06

Посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними засобами