Нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування у населених пунктах, де немає нотаріусів

 

01239

Посвідчення заповіту (крім секретного)

Закон України «Про нотаріат»

01247

Скасування заповіту (крім секретного)

Закон України «Про нотаріат»

01251

Видача дубліката, посвідченого органом місцевого самоврядування, документа

Закон України «Про нотаріат»

01248

Засвідчення вірності копії (фотокопії) документа і виписки з нього

Закон України «Про нотаріат»

01249

Засвідчення справжності підпису на документі

Закон України «Про нотаріат»

01250

Посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними засобами

Закон України «Про нотаріат»