07.  Надання відомостей з Державного земельного кадастру

07-01

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

07-02

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу

07-03

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

07-04

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

07-05

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

07-06

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

07-07

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

07-08

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

обмеження у використанні земель

земельну ділянку з:

відомостями про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р.

2) довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території)

3) викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

4) копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру

Закон України “Про Державний земельний кадастр”та Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”

07-09

Видача довідки про:
1) наявність та розмір земельної частки (паю)
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

Земельний кодекс України

07-10

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

Закон України “Про землеустрій”

07-11

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Закон України “Про оцінку земель”

07-12

Проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації

Земельний кодекс України та Закон України “Про державну експертизу землевпорядної документації”

07-13

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

Земельний кодекс України

07-14

Видача рішення про передачу у власність, надання у користування земельних ділянок, що перебувають у державній власності

07-15

Видача рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності

07-16

Видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок