Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації інформує про початок  приймання  документів на отримання у 2021 році фінансової підтримки за програмою “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” для державної підтримки розвитку тварин

Дата: 11.08.2021 12:08
Кількість переглядів: 704

Наказом Мінагрополітики від 08.08 2020 № 27 затверджені форми заявки та інші форми документів для надання фінансової підтримки за вищеназваною програмою.

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою КМУ від 07.02.2018  № 107 (в редакції постанови КМУ від 12.05. 2021 № 517) (надалі Порядок) фінансова підтримка суб’єктів господарювання у 2021 року здійснюється за напрямами:

-спеціальна бюджетна дотація за наявні бджолосім’ї;

-часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджолиних пакетів, генетичного матеріалу;

-часткове відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, рибницьких господарств, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції;

-часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції за рахунок банківських кредитів;

-спеціальна бюджетна дотація за утримання кізочок, козематок, ярок, вівцематок;

-спеціальна бюджетна дотація за приріст поголів’я корів власного відтворення.

Отримувачами бюджетних коштів  за програмою підтримки розвитку тваринництва є суб’єкти господарювання - юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичні особи - підприємці, зокрема сімейні фермерські господарства, що провадять діяльність у галузях тваринництва, бджільництва, рибництва; переробної промисловості, які виробляють харчові продукти (м’ясні, рибні, молочні), стосовно яких:

* не відкрито провадження у справі про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;

* які не мають на 1 число місяця, в якому приймається рішення про включення до реєстрів або відомостей про нарахування розміру часткового відшкодування або дотації, прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС;

Звертаємо увагу,  що у поточному році один сільгоспвиробник за цією програмою може скористатись фінансовою підтримкою на суму до 60 млн. грн. (з урахуванням пов’язаних з ним осіб у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України).

Суб’єкт господарювання або сільськогосподарський товаровиробник, що претендує на отримання державної підтримки за напрямами, передбаченими пунктом 4 цього Порядку, зобов’язаний подати разом з документами для отримання державної підтримки інформацію про всіх пов’язаних із ним осіб, які протягом бюджетного року є отримувачами такої державної підтримки.

Заявку та документи за напрямом спеціальної дотації за приріст корів власного відтворення суб’єкти господарювання подають до відділу рослинництва і тваринництва департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації за адресою: м. Львів, проспект В.Чорновола, 57 (5 поверх, каб. 122).  

Телефон для довідок: 067 835 93 95

 

Інформація

про умови, терміни подання  та перелік документів в розрізі напрямів

 

  1. Спеціальна бюджетна дотація за наявні бджолосім’ї  -  надається на безповоротній основі фізичним особам та суб’єктам господарювання, які є власниками бджолосімей, за наявні в поточному році від 10 до 300 бджолосімей у розмірі 200 гривень за бджолосім’ю. У разі наявності більше ніж 300 бджолосімей максимальний розмір дотації становить 60 000 гривень одному отримувачу.

Документи подаються до виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської громади за місцезнаходженням пасіки до 01 жовтня поточного року за наступним переліком:

-копія ветеринарно-санітарного паспорта пасіки з відміткою органу Держпродспоживслужби  про проведення обстеження пасіки у 2021 році та           із зазначенням ;

-копія рішення про державну реєстрацію потужності;

-копія довідки про відкриття поточного рахунка, виданої банком;

-копія звіту про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами (ф. № 24 (річна)) на останню звітну дату на момент подання документів.

 Дотація нараховується на ту кількість бджолосімей, що зазначена у формі                    № 24 (річна) та підтверджена ветеринарно-санітарним паспортом пасіки.

  1. Часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність.

Надається  суб’єктам господарювання за закуплені в період з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня поточного року телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності, свинки та кнурці, вівцематки, барани, ярки, козематки, цапи, кізочки, цапки, бджолині пакети, бджолині матки, сперму бугаїв і кнурів та ембріони ВРХ в розмірі до 80 % їх вартості (без ПДВ).

Документи подаються до Мінагрополітики  до 10 жовтня поточного року  за наступним переліком:

-заявку;

-довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

-засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання копії відповідних платіжних документів, а також видаткових накладних, рахунків на оплату, ордерів на відправлення сперми, договорів купівлі-продажу худоби;

-копію акта про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тварин, бджолопакетів та бджоломаток, що були ввезені в режимі імпорту), засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання;

-копію звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма 24-сг) на останню звітну дату на момент подання документів – для юридичних осіб);

-копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання;

-письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти в разі зменшення поголів’я станом на 1 січня двох наступних років - для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин;

- для часткового відшкодування вартості сперми бугаїв, кнурів відомість проведення штучного осіменіння маточного поголів’я, яка складається на підставі даних журналів штучного осіменіння (форми № 3-врх, № 4-св, визначені відповідними інструкціями з ведення племінного обліку), засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання, —

-копії карток племінних кнурів (форма № 1-св), засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання, — для часткового відшкодування вартості сперми кнурів;

-довідку про плідну пересадку ембріонів, видану підприємством (лабораторією) із трансплантації ембріонів, — для часткового відшкодування вартості ембріонів великої рогатої худоби;

Для виплати часткового відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів, що були ввезені в режимі імпорту, суб’єкти господарювання додатково подають копії:

відповідного контракту;

рахунка-фактури (інвойсу), платіжних документів, сертифікатів;

митної декларації.

  1. Часткове відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, рибницьких господарств, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції

Надається суб’єктам господарювання за побудовані та/або реконструйовані  і прийняті  в експлуатацію у листопаді — грудні минулого року та січні — жовтні поточного року об’єктів (черг та/або пускових комплексів) для утримання (вирощування та розведення) сільськогосподарських тварин, птиці, об’єктів аквакультури (на рибницьких господарствах), доїльні зали, підприємства з переробки сільськогосподарської продукції (зокрема для виробництва харчових продуктів м’ясних, рибних, молочних) та/або побічних продуктів тваринного походження, що належать до II і III категорій у  розмірі до 50 відсотків вартості (без ПДВ), у тому числі з обладнанням.

Датою прийняття в експлуатацію об’єкта є дата реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації або видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта згідно із законодавством.

Відшкодовується вартість будівництва та/або реконструкції об’єкта, передбачена проектно-кошторисною документацією та підтверджена вартістю основних фондів згідно з актами приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (типова форма № ОЗ-1, типова форма № ОЗ-2).

Обладнання для об’єктів, вартість якого частково компенсована за рахунок коштів бюджетної програми 2801580 “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямом “Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва”, не підлягає частковому відшкодуванню за напрямом “Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції”.

Документи подаються до Мінагрополітики  до 15 листопада поточного року  за наступним переліком:

-заявку із зазначенням у ній номера і дати документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

-довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

-типову форму № ОЗ-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році, зокрема обладнання) — для часткового відшкодування вартості будівництва об’єктів;

-типову форму № ОЗ-2 “Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів” — для часткового відшкодування вартості реконструкції об’єктів;

-засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію кошторисної частини проектної документації;

-засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію експлуатаційного дозволу (для часткового відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції підприємства з переробки сільськогосподарської продукції).

4. Спеціальна бюджетна дотація за приріст поголів’я корів власного відтворення

Дотація за приріст корів надається юридичним особам за кожну наявну прирощену корову власного відтворення, на яку збільшено основне стадо станом на 1 липня поточного року порівняно з наявним поголів’ям корів станом на 1 січня поточного року, в розмірі 30 000 гривень за одну голову.

Для отримання дотації суб’єкти господарювання подають до 1 вересня поточного року  до департаменту агропромислового розвитку  облдержадміністрації такі документи:

-заявку;

-довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

-копію звіту про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами (ф- № 24 (річна) станом на 1 січня;

-копію звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (ф. 24-сг (місячна) за січень - червень поточного року;

-виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин про загальну кількість наявних ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів, зокрема корів, що народжені у господарстві суб’єкта господарювання станом на 1 січня та 1 липня поточного року.               

(За витягом з Єдиного державного реєстру тварин звертатись до управління ветеринарної медицини (Мілян Василь  067 96 59 251) подати заяву (скановану з підписом) на електронну адресу: dpssidlviv@gmail.com (орієнтовний зміст заяви додається).

Дотація за приріст корів нараховується на різницю між кількістю наявних станом на 1 липня поточного року корів та кількістю корів, що утримувалася станом на 1 січня, факт народження яких у господарстві власника підтверджено витягом з Єдиного державного реєстру тварин, за умови, якщо загальну кількість основного стада не буде зменшено.

Звертаємо увагу: У разі зменшення прирощеного поголів’я корів власного відтворення, на яке було отримано дотацію за приріст корів, станом на 1 січня двох наступних років одержані бюджетні кошти повертаються суб’єктом господарювання до державного бюджету в повному обсязі в установленому законодавством порядку.

У разі вибуття із стада станом на 1 січня двох наступних років окремих прирощених корів, на які було отримано дотацію за приріст корів, з причин, обумовлених набутими карантинними інфекційними хворобами або набутими з вини власника незаразними хворобами, бюджетні кошти, що були виплачені як дотація за приріст корів, повертаються суб’єктом господарювання до державного бюджету.

Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до Мінагрополітики чи департаменту і зареєстровані в системі електронного документообігу.

Документи, подані не в повному обсязі та оформлені з порушенням вимог законодавства, повертаються суб’єктам господарювання протягом п’яти робочих днів.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь